Historiek

Beknopte opzoeking in het stadsarchief van Mechelen over het Hertsveld in Leest

Volgens de ’Topononomie der gemeente Hombeek’ van Frans De Ridder en Dr. Jan Lindemans komt de naam Hertsveld van ’s herens veld, het veld van de heer. Het betreft een heide-en bosland op Hombeek en Leest , als onontgonnen land van de heer. In dit geval zou dat de hertog van Brabant kunnen geweest zijn. Al in 1460 zou deze plaatsnaam al als volgt vermeld zijn: ‘op de Herinxvelden onder Leest’.
In ‘De 18e eeuwse toponiemen in een aantal gemeenten van de huidige provinciën Antwerpen en Brabant, 1954, Jozef Van Balberge wordt ook het ‘Hertveld’ in Leest vernoemd. In dit werk wordt verwezen naar een artikel in ‘Het Wekelijks Bericht’ van 12 januari 1783 aangaande de openbare verkoop van “ene partye land, gelegen binnen de parochie Leest op het Hert-veld”.
Uit een artikel van 15 juni 1982 in de Gazet van Mechelen over ‘Het Kapellekenspad te Leest enig mooi en zo dicht bij huis’ staat geschreven:
Het ‘Hertsveld’ wordt beschreven als een hoger gelegen plaats met echte zandgrond waarop voor 50 jaar vlas en graan werd verbouwd. Door bemesting en structuurverbetering wordt er veelvuldig aan tuinbouw gedaan. Het ‘Hertsveld’ ligt 7 tot 9 m boven de zeespiegel.

Geert Laarmans
Medewerker Stadsarchief Mechelen
24/4/2014